Αγγλικός Όρος
tension
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
τάση (η)

feedback