Αγγλικός Όρος
sort
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
είδος
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
ταξινομώ
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback