Αγγλικός Όρος
taxonomic hierarchy
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ταξινομική ιεραρχία (η)

feedback