Αγγλικός Όρος
taxonomy
Πηγές
Cruse (2006)
Trask (1993)
Hartmann & James (2002)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ταξινόμηση
Πηγή
Lyons (2002)
Όρος
ταξινομία (η)
Πηγή
Crystal (2003)

feedback