Αγγλικός Όρος
subgrouping
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ταξινόμηση σε υποομάδες (η)

feedback