Αγγλικός Όρος
classifying language
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ταξινομική γλώσσα (η)

feedback