Αγγλικός Όρος
classifier
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Cruse (2006)
Trask (1993)
Fromkin (2011)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ταξινομητής (ο)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback