ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1763 results
Greek Term English Term
παθητική πρόταση passive clause
παθητικό λεξικό (το) passive dictionary
Παθητική γνώση (η) passive knowledge
παθητική μετοχή (η) passive participle
παθητική πρόταση (η) passive sentence
παθητική σύνταξη (η) passive syntax
παθητικό λεξιλόγιο (το) passive vocabulary
παθητική φωνή (η) passive voice
παθητικό λεξικό (το) receptive dictionary
παθητικό με un (το) unpassive