Αγγλικός Όρος
passive clause
Πηγή
Dirk Geeraerts, ‎Hubert Cuyckens (2010)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παθητική πρόταση

feedback