Αγγλικός Όρος
passive sentence
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Fromkin (2011)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παθητική πρόταση (η)

feedback