Αγγλικός Όρος
passive voice
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παθητική φωνή (η)
Πηγές
Crystal (2003)
Μπαμπινιώτης

feedback