ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1763 results
Greek Term English Term
παθητικός,-ή,-ό passive (pass, PASS)
παθητικός αρθρωτής (ο) passive articulator
παθητικός μετασχηματισμός (ο) passive transformation
παθητικό ρήμα (το) passive verb
παθητικοποίηση (η) passivization
παθητικοποιώ passivize
Παθολογία (η) pathology
παθολόγος της ομιλίας (ο) speech pathologist
παθολογία της ομιλίας speech pathology
παθολογία ομιλίας-γλώσσας (η) speech-language pathology