Αγγλικός Όρος
passive (pass, PASS)
Πηγές
Trask (1993)
Crystal
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παθητικός,-ή,-ό
Πηγές
ΛΚΝ
Μπαμπινιώτης

feedback