ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1763 results
Greek Term English Term
παιδική γλώσσα (η) child language
παιδικά λεξικά children’s dictionaries
παιχνίδι (γλωσσικό) (το) game
Παλαιά Βουλγαρική (η) (γλώσσα) Old Bulgarian
Παλαιά Αγγλική (η) (γλώσσα) Old English
Παλαιά Γαλλική (η) (γλώσσα) Old French
πακετοποίηση (η) packetization
παιδαγωγικός-ή-ό pedagogical
παιχνίδι ρόλων (το) role-play
παιχνίδι λέξεων (το) word game