ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1763 results
Greek Term English Term
παιδαγωγική γλωσσολογία (η) educational linguistics
παιγνιο-θεωρητική σημασιολογία (η) game-theoretical semantics
παιγνιώδης σχηματισμός (ο) jocular formation
παιδαγωγικό κόρπους (το) pedagogic corpus
Παιδαγωγική γραμματική (η) pedagogic grammar
παιδαγωγικόλεξικό pedagogical dictionary
Παιδαγωγική γραμματική (η) pedagogical grammar
Παιδαγωγική γραμματική (η) pedagogical grammar
παιδαγωγική λεξικογραφία (η) pedagogical lexicography
παιδαγωγική γλωσσολογία (η) pedagogical linguistics