Αγγλικός Όρος
jocular formation
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παιγνιώδης σχηματισμός (ο)

feedback