Αγγλικός Όρος
educational linguistics
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Richards et al. (1985)
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
παιδαγωγική γλωσσολογία (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
εκπαιδευτική γλωσσολογία (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback