Αγγλικός Όρος
word game
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παιχνίδι λέξεων (το)

feedback