Αγγλικός Όρος
children’s dictionaries
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγές
Hartmann & James (2002)
R. R. K. Hartmann (2001)
Xydopoulos (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παιδικά λεξικά
Πηγές
Κωνσταντίνος Δ. Χατζηδήμου
Ξυδόπουλος (2007)

feedback