Αγγλικός Όρος
Old English
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Παλαιά Αγγλική (η) (γλώσσα)

feedback