Αγγλικός Όρος
game
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παιχνίδι (γλωσσικό) (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback