Αγγλικός Όρος
passivize
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παθητικοποιώ

feedback