Αγγλικός Όρος
pathology
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Παθολογία (η)

feedback