Αγγλικός Όρος
speech pathology
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Richards et al. (1985)
Crystal(1997,2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παθολογία της ομιλίας
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback