Αγγλικός Όρος
speech pathologist
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παθολόγος της ομιλίας (ο)

feedback