Αγγλικός Όρος
speech-language pathology
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παθολογία ομιλίας-γλώσσας (η)

feedback