Αγγλικός Όρος
passivization
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παθητικοποίηση (η)
Πηγή
Θεοφανοπούλου-Κοντού (2002)

feedback