Αγγλικός Όρος
unpassive
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παθητικό με un (το)

feedback