Αγγλικός Όρος
passive syntax
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παθητική σύνταξη (η)
Πηγή
Crystal (2003)

feedback