Αγγλικός Όρος
passive knowledge
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Παθητική γνώση (η)

feedback