Αγγλικός Όρος
passive dictionary
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
Πηγές
Hartmann & James (2002)
R. R. K. Hartmann (2001)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παθητικό λεξικό (το)
Πηγή
Κωνσταντίνος Δ. Χατζηδήμου

feedback