Αγγλικός Όρος
passive vocabulary
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Hartmann & James (2002)
Xydopoulos (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παθητικό λεξιλόγιο (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback