Αγγλικός Όρος
passive participle
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παθητική μετοχή (η)

feedback