ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

616 results
Greek Term English Term
λειτουργία Μπουλ (η) boolean function
λειτουργία επιλογής (η) choice function
λειτουργία εννοιολογικής μετάπλασης (η) conceptual conversion operation
λειτουργία περιεχομένου (η) content function
λειτουργία λεξικού (η) dictionary function
λειτουργία έναντι μορφής (η) function versus form
λειτουργίες (οι) functions
λειτουργίες της γλώσσας (οι) functions of language
Λειτουργία ταυτότητας (η) Identity operation
Λειτουργία μετάβασης (η) transition function