Αγγλικός Όρος
conceptual conversion operation
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Evans (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λειτουργία εννοιολογικής μετάπλασης (η)

feedback