Αγγλικός Όρος
choice function
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λειτουργία επιλογής (η)

feedback