Αγγλικός Όρος
function versus form
Πηγή
Aitchison (2000)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λειτουργία έναντι μορφής (η)

feedback