ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

616 results
Greek Term English Term
λειτουργική λέξη (η) function word
λειτουργική επισημείωση (η) functional annotation
λειτουργική εφαρμογή / σύνθεση (η) functional application/composition
λειτουργική κατηγορία (η) functional category
λειτουργική πληρότητα (η) functional completeness
λειτουργική κεφαλή (η) functional head
Λειτουργική προβολή (η) functional projection
Λειτουργική μετακίνηση (η) functional shift
Λειτουργική μετακίνηση (η) functional shift
λειτουργική μοναδικότητα (η) functional uniqueness