ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

616 results
Greek Term English Term
λειτουργική δομή (η) f-structure
λειτουργική ανάλυση (η) functional analysis
λειτουργική αλλαγή (η) functional change
λειτουργική γραμματική (η) functional grammar
λειτουργική γλωσσολογία (η) functional linguistics
λειτουργική δομή (η) functional structure
λειτουργική δομή (λ-δομή) (η) functional structure (f-structure)
λειτουργική αβεβαιότητα (η) functional uncertainty
λειτουργική γραμματική ενοποίησης (η) functional unification grammar
λειτουργικές διαδικασίες (οι) operational procedures