Αγγλικός Όρος
f-structure
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λειτουργική δομή (η)

feedback