ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

616 results
Greek Term English Term
Λειτουργία απόδοσης/ εκχώρησης (η) assignment function
λείανση με σάφμα (η) cepstral smoothing 
λειτουργία ελέγχου control function
λειτουργία (η) function
Λεζγκιανή (η) (γλώσσα) Lezgian
ΛΔ σύγκλιση (η) LF-convergence
λείανση με σάφμα (η) liftering
λέ­ξη χω­ρίς ση­μα­σί­α (η) nonsense word
λειτουργία (η) Operation / function
λείανση (η), μονοφθογγοποίηση (η) smoothing