Αγγλικός Όρος
control function
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Fromkin (2013)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λειτουργία ελέγχου
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback