Αγγλικός Όρος
assignment function
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Λειτουργία απόδοσης/ εκχώρησης (η)

feedback