Αγγλικός Όρος
boolean function
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λειτουργία Μπουλ (η)

feedback