Αγγλικός Όρος
Identity operation
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Λειτουργία ταυτότητας (η)

feedback