Αγγλικός Όρος
transition function
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Λειτουργία μετάβασης (η)

feedback