Αγγλικός Όρος
functions of language
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Richards et al. (1985)
Aitchison (2000)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λειτουργίες της γλώσσας (οι)

feedback