Αγγλικός Όρος
functions
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Richards et al. (1985)
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λειτουργίες (οι)
Πηγή
Σπυριδούλα Μπέλλα (2007)

feedback