ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

284 results
Greek Term English Term
χαρακτηρισμός διαλέκτου (ο), επίσημα διαλέκτου (το) dialect label
χαρακτηρισμός μέσου (ο) diamedial markedness
χαρακτηρισμός επιπέδου ύφους (ο) diaphasic markedness
χαρακτηρισμός κοινωνικής διαστρωμάτωσης (ο) diastratic markedness
χαρακτηρισμός θεματικού πεδίου (ο) diatechnical markedness
χαρακτηρισμός κειμενικού είδους (ο) diatextual markedness
χαρακτηρισμός διαλέκτου (ο) diatopic markedness
χαρακτηρισμός διαλέκτου (ο) diatopical markedness
χαρακτηρισμός και γλωσσική αλλαγή markedness and language change
χαρακτηρισμός επιπέδου ύφους (ο), επίσημα επιπέδου ύφους (το) register label