Αγγλικός Όρος
register label
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
χαρακτηρισμός επιπέδου ύφους (ο), επίσημα επιπέδου ύφους (το)

feedback